Privacy Statement


Privacy Statement

Handelsonderneming unicum V.O.F. ook handelend onder de naam Unicum, Unicum bedrijfshygiëne, Unicum bedrijfskleding, beschermingexpert.nl. (hierna: "Unicum") stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacy statement heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van Unicum de bezorgservice en website(s). Alle gegevens die u aan ons verstrekt of die door ons worden verwerkt, worden strikt vertrouwelijk door ons behandeld en de verwerking van die gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verkregen. In dit privacy statement beschrijven we welke persoonlijke gegevens we van u verwerken en wat dat precies voor u betekent. Het privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten zullen aanbieden. Het meest actuele privacy statement vind u altijd op www.handelsondernemingunicum.nl. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 07-05-2018.

Aankopen

Bij aankopen registreren wij van u de nodige gegevens: welke producten u aankoopt en hoeveel, op welk moment (datum/tijd), aankoopbedragen, verkregen kortingen en wijze van betalen (hierna: “aankoopgegevens”). Deze aankoopgegevens worden gekoppeld aan de door ons opgeslagen klantgegevens. Wij gebruiken deze aankoopgegevens om de facturen op te kunnen maken en/of u bestellingen uit te leveren, maar ook voor (marketing)analyses en statistische onderzoeken naar bijvoorbeeld trends in het aankoopgedrag en behoeftes van onze klanten. De resultaten van het marketing- en statistisch onderzoek worden in ons intern systeem opgeslagen.

Vragen of klachten

Indien u een vraag hebt of een klacht indient via de telefoon, mail of via het online contactformulier dan gebruiken wij de eerder door uw verstrekte contactgegevens uit de klantgegevens om daarover met u te communiceren. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of klacht.

Camerabeveiliging

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen van Unicum ons bedrijf met camera’s. De beelden worden door ons bewaard gedurende maximaal 28 dagen, waarna de beelden worden verwijderd. Indien wij een goede reden hebben om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van een politieonderzoek, dan kunnen wij deze beelden langer bewaren.

Product recall

Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product wat u bij ons hebt gekocht. Wij gebruiken uw aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer u het betreffende product bij ons hebt aangekocht en om vervolgens contact met u op te nemen, indien dat voor het welzijn of de veiligheid noodzakelijk is.

Folder/nieuwsbrieven/aanbiedingen

De klantgegevens, welke u aan ons hebt verstrekt in het kader van het aanvragen van informatie, nieuwsbrief, aanbiedingen en folders worden door ons ook gebruikt om u te informeren over de diensten van Unicum. Indien u hebt aangegeven graag onze folder per post te willen ontvangen, dan gebruiken we uw (bedrijfs)adres om de folder toe te sturen. Afmelden voor de fysieke folder kan via de mail of website. De emailadressen gebruiken wij om u doormiddel van digitale nieuwsbrieven op de hoogte te houden van aanbiedingen, producten en diensten van Unicum. Mocht u geen e-mails van Unicum willen ontvangen dan kunt u zich afmelden via de eerst volgende nieuwsbrief die u ontvangt.

Om onze nieuwsbrieven te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde nieuwsbrieven. We houden dan bijvoorbeeld bij welke versie van de nieuwsbrief er verstuurd is, of de nieuwsbrief geopend is, waar precies op geklikt is en of het versturen van een nieuwsbrief heeft bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.

Social media

We maken gebruik van Social media voor het informatief posten van onze projecten, ter promotie van Unicum. Het gebruik en de nodige persoonsgegevens hiervoor wordt gezamenlijk in een formulier overeengekomen.

Website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij naast uw IP-adres:

  • De persoonsgegevens die u invult op onze website, bijvoorbeeld in het contactformulier; of wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.
  • De domeinnaam van andere sites die u hebt geraadpleegd om naar onze website te gaan.
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op de website geraadpleegd hebt.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van de website en haar diensten beter af te stellen op de wensen van onze bezoekers en voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag, bijvoorbeeld om het aantal bezoekers van onze website vast te kunnen stellen. De gegevens die wij voor dit doel opslaan zijn niet herleidbaar tot klanten.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze website te voorkomen. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.

Bestel-systemen

Wij maken gebruik van Ecmanage, smartstore ter vereenvoudiging van orderstromen.
Het gebruik en de nodige persoonsgegevens hiervoor wordt gezamenlijk in contract overeengekomen.

 

 

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Unicum bewaart persoonsgegevens zo lang als u klant bent of zo lang de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van uw persoonsgegevens zal Unicum altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Doorgifte van gegevens

De gegevens die u aan ons verstrekt worden kunnen door Unicum worden gedeeld met leveranciers die ons producten of diensten aanleveren om zo een eind product te krijgen. Ook delen wij bepaalde informatie met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, bezorgdiensten, email- en postverwerkers. Wanneer wij gegevens van derden delen zorgen wij ervoor dat die derden alle adequate technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

 

Inzage- en correctie

Als u inzage wilt krijgen in de gegevens die wij over je verzameld hebben kunt u op ieder moment contact met ons opnemen of een verzoek doen om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen:

Unicum
Hoevenweg 15
4124AZ Hagestein

0347 763 922 (De kosten voor dit gesprek bedragen uw gebruikelijke belkosten).