Veiligheidsbrillen

Oog- en gelaatsbescherming

We onderscheiden naar uitvoering 4 hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming:

  • Veiligheidsbrillen
  • Bescherm- en overzetbrillen
  • Ruimzichtbrillen
  • Gelaatsschermen

Wij voeren de merken 3M , Bólle, Uvex, MSA, M-safe en SW.

Maar ook bescherming zoals Oogspoelwater, oogdouche etc. 

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks vinden dan ook helaas regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Niet voor niets is daardoor de veiligheidsbril één van de meest van toepassing zijnde persoonlijk beschermingsmiddel.

Vele gevaren kunnen soms onherstelbare oogschade tot gevolg hebben. De verschillende industriële gevaren zijn:

  • Mechanische gevaren (vaste deeltjes, stof, splinters, etc.)
  • Chemische of biologische gevaren (spatten van zuren, oplosmiddel, besmet bloed, gassen, etc.)
  • Optische gevaren (ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, lasers, etc.)
  • Thermische gevaren (hete vloeistoffen, spatten van gesmolten materiaal, vlammen, etc.)
  • Ergonomische gevaren (onjuiste sterkte, verkeerde houding, etc.)

In eerste instantie moet gekeken worden naar maatregelen die het dragen van een veiligheidsbril overbodig maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingtijd worden verkort. In andere gevallen moeten er veiligheidsbrillen beschikbaar gesteld worden. Daarbij is er de keuze uit verschillende soorten en modellen.


Neem nu contact op